چگونه احساس مثبتی در خودمان به وجود بیاوریم و خودمان را بهتر درک کنیم؟

آیا نسبت به خودتان احساس مثبتی ندارید و دیگر امیدی به توانایی های خودتان ندارید؟ اگر این طوراست باید به دنبال علت آن در افکار و ذهنیات خودتان باشید. تنها باید افکارتان را بررسی کنید تا متوجه شوید که همچنان می شود از زندگی لذت برد.…

۲۳ روش کلیدی وارن بافت برای موفق شدن در کسب و کار:

اولین سود حاصله از سرمایه گذاری تان شما را وسوسه به خرج کردنش می کند. اما هرگز خرجش نکنید. بلکه از آن برای سرمایه گذاری دوباره بهره ببرید.وارن بافت در شروع کار و کسب موفقیت های پی در پی اش این را آموخت که :از سودهای بدست آمده دوباره…

چگونه با تغییر در نحوه تفکر و عملکرد، زندگی خود را تغییر دهیم؟

تغییر و تحول پیرو یک روند ممتد می باشد و هیچ وقت از حرکت باز نمی ایستد. با توقف  تغییر و تحول، رشد و پیشرفت نیز از حرکت می ایستد.شما نیازمند زمانی برای فکر کردن و بازتاب افکارتان در زندگی( لینک ص اول سایت) فردی تان هستید. چنانچه کل روز…

چگونه تغییرات آرام بخش در ذهن و روان خود ایجاد کنیم؟

از اینکه در زندگی برتر با ما همراه هستید سپاسگزاریم. آیا تا به حال دریا را تماشا کرده اید؟ اگر آری، پس دریافته اید که امواج و آشفتگی ها فقط در سطح هستند. حتی در عمق زیاد هم از آشفتگی خبری نیست، حتی یک موج کوچک. زمانی که به عمق وجودتان رفته…

چگونه قانون جذب، خودآگاه و ناخودآگاه زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهد؟

مقدمه:دانسته یا ندانسته ما به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه ( پیشنهاد میکنم مقاله نقش ناخودآگاه در رسیدن به خواسته ها، اهداف و موفقیت های زندگی چیست؟ را مطالعه کنید)از قانون جذب در زندگی استفاده می کنیم و بهتر آن است که بشناسیمش و برنامه…