قانون دارما چیست و چگونه زندگیمان را متحول می‌کند؟

طبق قانون دارما همه انسان‌ها استعدادهای ویژه و منحصر به فرد خود دارند. همه انسان ها بر طبق استعدادهای خاص خود ماموریت‌های خاصی در دنیا دارند که به شیوه خاصی یکتا و منحصر به فرد خودشان انجام می‌دهند.

این استعداد و شیوه بیان آن آنقدر یکتا و منحصر به فرد است، که هیچ موجود زنده دیگری در این کره خاکی وجود ندارد که صاحب آن استعداد یا آن شیوه بیان باشد.

تعریف قانون دارما

طبق قانون دارما، ذات اصلی ما الهی است ( همه از اوییم و به سوی او بر می گردیم). این ذات الهی یا ضمیر باطن، برای به انجام رساندن هدف یا ماموریتی خاص و منحصر به فرد در قالب جسمانی متجلی می شود.

به زبان ساده تر، همه ما به این عالم آمده ایم که یک کاری (همان کاری که ماموریت منحصربه‌فرد ماست) که هیچ کس جز خودمان قادر به انجامش نیست انجام دهیم.

این قانون می گوید هیچ کس بیهوده آفریده نشده است. زندگی هر کس سراسر قله هایی است که با ماموریت منحصر به فرد خود باید آنها را فتح کند.

همه ما صاحب استعداد بی همتا و یک شیوه بی همتا برای بیان و نشان دادن این استعداد هستیم.

کاری هست که بهتر از هر کس دیگری در این جهان می توانیم به انجام برسانیم. در مقابل همه این استعداد های بی همتا، نیازهای بی‌همتایی وجود دارد.

وقتی این استعدادها دقیقاً بتواند نیازها را برآورده سازد، خیر و برکت، ثروت و فراوانی بیکران وارد زندگی فرد می شود.

قانون دارما می گوید هر موجودی در دنیا وظیفه ای دارد. هر انسانی استعداد منحصر به فرد خود و شیوه ای یکتای برای نشان دادن آن را دارد.

اصول سه گانه قانون دارما

اصل اول: ما موجوداتی معنوی هستیم

اصل اول می‌گوید ما خلق شده ایم که ضمیر راستین، ذات یگانه یا منبع هستی خود را کشف کنیم. ضمیر راستین ما معنوی است.

خداوند منبع انرژی هستی است که با پراکندن بذر افشاندن ذرات هستی خود عالم و ما را خلق کرده است. درست مثل آنکه تصور کنیم خداوند دستی دارد و با تکان دادن دست خود، ذرات هستی خود را افشانده و عالم را خلق کرده است و به همین دلیل است که می‌گوییم کل عالم یگانه است زیرا همه عالم از یک منبع هستی به وجود آمده است.

اصل اول قانون دارما می گوید ما ذاتا موجوداتی معنوی و ذرات کوچک از ذات الهی هستیم که در قالب جسمانی متجلی شدیم.

ما انسان هایی نیستیم که گهگاهی تجربه های معنوی داریم بلکه برعکس موجوداتی معنوی هستیم که تجربه‌هایی انسانی داریم.

آیا تاکنون فکر کرده اید ما همان انرژی معنوی هستیم که هنگام مرگ قالب جسمانی و مادی را رها می‌کنیم؟

طبق اولین اصل قانون دارما، ما باید به ضمیر معنوی خودمان آگاه شویم و آن را کشف و درک کنیم، و پس از آن با درک یگانگی میان خودمان و منبع هستی یعنی با پیوند زدن ذره کوچک وجودمان به منبع هستی خیر و برکت و وفور و فراوانی و ثروت را در زندگی خود خلق کنیم.

اصل دوم: نمایان ساختن استعدادهای یکتا

طبق اصل دوم، هر انسانی استعداد و استعدادهای بی همتا و منحصر به فردی دارد، که علاوه بر این برای بیان و عرضه این استعداد، شیوه منحصر به فرد خود را داراست.

آنقدر یکتا که هیچ موجود زنده دیگری در این سیاره یافت نمی شود که صاحب آن استعداد یا آن شیوه از بیان استعداد باشد.

به عبارت دیگر، کاری، رسالتی، ماموریتی هست و شیوه یکتا و منحصر به فردی برای عرضه آن که شما بهتر از هر کس دیگر در کل این سیاره به انجام دادن آن قادرید.

قانون دارما می گوید هر موجودی در دنیا وظیفه ای دارد. هر انسانی استعداد منحصر به فرد خود و شیوه ای یکتای برای نشان دادن آن را دارد.

اصل سوم: خدمت به بشریت

اصل سوم خدمت به بشریت و پرسیدن این سوال خود می باشد: « چگونه می توانم کمک کنم؟» ، « چگونه می توانم به همه کسانی که با من تماس می یابند کمک کنم؟»

بنابراین به زبان ساده تر اصل سوم، خدمت به بشریت، کمک به مردم، از طریق استعدادیابی استعدادهای یکتای خودمان است. یعنی استعداد های منحصر به فرد خود را با نیت و در جهت کمک کردن به بشریت به خدمت بگیریم.

پیشنهاد می‌کنند مقالات زیر را مطالعه کنید :
چگونه قانون کارما را در جهت سودمندی و منفعت خود قرار دهیم؟
چرا برخی از آدم ها زندگی غم انگیزی نصیبشان می شود؟

قانون دارما می گوید هر موجودی در دنیا وظیفه ای دارد. هر انسانی استعداد منحصر به فرد خود و شیوه ای یکتای برای نشان دادن آن را دارد.

قانون دارما و ثروت

هنگامی که سه اصل مهم را درک می کنیم و استعدادهای یکتای خود را دقیقاً منطبق با نیازهایی که برای آن استعدادها وجود دارند به خدمت می گیریم، خیر و برکت و فراوانی نامحدودی در زندگی خود خلق می‌کنیم.این فراوانی گذرا نیست و کاملاً پایدار است.

بنابراین به جای پرسیدن این که : « این کار برای من چه منفعتی دارد؟» بپرسید: « چگونه می توانم کمک کنم؟»

وقتی از منفعت خود حرف می زنید پای منیت در میان است و گفتگوی درونی «من» است.

وقتی از کمک و خدمت حرف می‌زنید گفتگوی درونی «جان» یعنی نمایان ساختن الوهیت درونتان است، پس با پرسیدن: «چگونه میتوانم کمک کنم؟» از من فراتر می روید، نیت شما نمایان ساختن ذره کوچک الوهیت درونتان است و اینجاست که طبق قانون دارما به فراوانی و خیر و برکت نا محدود و پایدار در زندگی تان دست می یابید.

چگونه از قانون دارما بیشترین بهره را ببرید؟

۱- با تمرینات معنوی، بیشتر و بیشتر به ضمیر برتر درون تان آگاه شوید و درک و بینش خود را قوی کنید.
۲- استعدادهای بی همتای خود و شیوه بیان این استعدادها را کشف کنید. در حقیقت ماموریت خودتان در زندگی را پیدا کنید.
۳- از خود یک سوال مهم بپرسید: « چگونه می توانم به بهترین نحو به بشریت خدمت کنم؟» از استعدادهای یکتای خود برای خدمت به نیازهای همنوعان خود استفاده کنید.

قانون دارما می گوید هر موجودی در دنیا وظیفه ای دارد. هر انسانی استعداد منحصر به فرد خود و شیوه ای یکتای برای نشان دادن آن را دارد.

چگونه استعدادهای یکتای خود را کشف و پیدا کنیم؟

برای کشف استعدادها تمرین انجام دهید.

فهرستی از پاسخ های خود تهیه کنید. از خود بپرسید: « اگر من دغدغه پول و نگرانی درباره آن را نداشتم و همه وقت و پول دنیا را داشتم آن وقت چه کاری انجام می دادم؟»

اگر پاسخ شما این است که همان کاری را می‌کردم که هم اکنون در حال انجام آن هستم، پس خوشحال باشید، چون شما به دارمای خود سرگرم هستید. چرا؟

چون با اشتیاق کارتان را انجام می دهید و استعدادهای بی همتای خود را برای آن کار به خدمت گرفته اید.
در صورتی که شما کار فعلی خود را انتخاب نکردید، پس دارمای شما چیز دیگری است که باید آن را پیدا کنید.

پیشنهاد می کنم آموزش های زیر را ببینید:

چگونه اراده خود را به اراده خداوند متصل کنیم؟ قسمت ۱
چگونه در طول اراده خداوند زندگی کنیم؟ قسمت ۲
حضور در لحظه، یک مهارت قدرتمند برای کاهش استرس، نگرانی و افسردگی

از امام صادق (ع) پرسیدند :« ما خدا را دوست داریم آیا خدا هم ما را دوست دارد؟» امام صادق (ع) فرمودند : « مسلم است که او بنده هایش را دوست دارد»
گفتند: « ما می دانیم که او ما را دوست دارد ولی از کجا بفهمیم که خدا ما را دوست دارد؟» امام صادق (ع) فرمودند : « خدا بنده ای را که دوست دارد وسیله رفع حاجات مردم قرار می دهد»

موسی (ع) یک روز از خدا سوال می‌کند: پروردگارا اگر شما انسان بودید چه کاری انجام می‌دادیم تا خدا را خوشحال کنید؟
خدا در جواب موسی می فرماید : « اگر من انسان بودم روی زمین می گشتم، بندگانی را پیدا می‌کردم که مشکل دارند، مشکلشان را حل میکردم. خدا اینگونه خوشحال می شد»

دوست عزیز از اینکه تا پایان مقاله با من همراه بودید سپاسگزارم.

اگر فکر می کنید با خواندن این مقاله وقت خود را هدر نداده اید، دیدگاهتان را برایم ارسال کنید. چه بسا دیدگاه شما موضوعات بسیار خوبی برای مقالات بعدی باشند. در شبکه های اجتماعی با آموزش های مفید و سازنده با زندگی برتر همراه باشید.

منبع: فاطمه دهقانی ( با الهام از بیانات دکتر دیپاک چوپرا)

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − سیزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.