مرور برچسب

رشد و بهبود فردی

راز های طلایی جیم ران برای موفقیت در تمامی ابعاد زندگی عنوان

جیم ران در روستایی در آمریکا رشد کرد و کاری جز دوشیدن گاو و علف چینی فرا نگرفت. در 25 سالگی ورشکسته شد و روزی دختر کلوچه فروشی با چهره معصومش از او تقاضای خرید کلوچه هایش را کرد فقط 2 دلار...جیم ران پولی برای خرید کلوچه نداشت بنابراین…

تکنیک های کاملا موثر توقف افکار منفی، نگرانی و ترس

همواره اﺧﺘﻼل ﺗﺮس و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه هستند ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد.وﻗﺘﯽ ﺣﻤﻼت ﺗﺮس ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮس و دﺳﺖ ﭘﺎﭼﮕﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺷﮏ و…

چگونه ریشه باورهای منفی و مخرب خود را از بین ببریم؟

ریشه ی اعتماد به نفس ضعیف خود را بیابید. برای این کار، باید ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟پس سریع دست بکار شوید. ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎور زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.سپس از خود بپرسید: ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪﯾﺪ؟…

نیاز به عشق چیست و چگونه می توان این نیاز را برآورده ساخت؟

انسان با جریانی بی پایان از نیازهای جسمانی ،عاطفی ، ذهنی و معنوی روبه روست که باید ارضا شود برآورده نشدن هر یک از  این نیازها می تواند تمام وجود ما را رنجور کند .نیازی هست که اگر براورده نشود همه چیز را به هم می ریزد و تولید ناکامی می…

آیا یادگیری زبان بدن برای موفقیت های بزرگ در کسب و کار ضروری است؟

داشتن یک مذاکره موفق در کسب و کار به معنای استفاده از کلمات مناسب نیست. یکی از مهمترین متدهای موفقیت در بیزینس دارا بودن زبان بدن می باشد.البته استفاده بجا از آن برای افراد دغدغه آور است. برای موفقیت در کسب و کار و طی نمودن پلکان صعودی…

چگونه احساس مثبتی در خودمان به وجود بیاوریم و خودمان را بهتر درک کنیم؟

آیا نسبت به خودتان احساس مثبتی ندارید و دیگر امیدی به توانایی های خودتان ندارید؟ اگر این طوراست باید به دنبال علت آن در افکار و ذهنیات خودتان باشید. تنها باید افکارتان را بررسی کنید تا متوجه شوید که همچنان می شود از زندگی لذت برد.…

۲۱ روش کلیدی وارن بافت برای موفق شدن در کسب و کار

اولین سود حاصله از سرمایه گذاری تان شما را وسوسه به خرج کردنش می کند. اما هرگز خرجش نکنید. بلکه از آن برای سرمایه گذاری دوباره بهره ببرید.وارن بافت در شروع کار و کسب موفقیت های پی در پی اش این را آموخت که :از سودهای بدست آمده دوباره…

چگونه با تغییر در نحوه تفکر و عملکرد، زندگی خود را تغییر دهیم؟

تغییر و تحول پیرو یک روند ممتد می باشد و هیچ وقت از حرکت باز نمی ایستد. با توقف  تغییر و تحول، رشد و پیشرفت نیز از حرکت می ایستد.شما نیازمند زمانی برای فکر کردن و بازتاب افکارتان در زندگی( لینک ص اول سایت) فردی تان هستید. چنانچه کل روز…

چگونه تغییرات آرام بخش در ذهن و روان خود ایجاد کنیم؟

از اینکه در زندگی برتر با ما همراه هستید سپاسگزاریم. آیا تا به حال دریا را تماشا کرده اید؟ اگر آری، پس دریافته اید که امواج و آشفتگی ها فقط در سطح هستند. حتی در عمق زیاد هم از آشفتگی خبری نیست، حتی یک موج کوچک. زمانی که به عمق وجودتان رفته…